حضور طلاب و روحانیون بسیجی در مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی 97

ی., 01/06/2019 - 10:40
حضور طلاب و روحانیون بسیجی در مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی 97

تصاویر حضور گسترده اساتید، طلاب و روحانیون بسیجی در مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی 97