ارتباط با مسئول سازمان

۱۳۹۶/۰۹/۱۲ - ۱۱:۰۲
بیانیه هفته وحدت
تاریخ اسلام لبریز از تجاربی است که تکرار اشتباهات مسلمانان نه معقول است و نه مورد رضایت خدا و رسول ، دشمنان اسلام مهمترین ابزارشان برای تحلیل بردن توان بالای این امت ایجاد تفرقه بوده و هست چه خون ها که از برادرکشی به زمین ریخت و چه فرهیختگانی که به جهالت تفرقه به تیره تراب فرو رفتند . از ده ها هزار کشته دشت چالدران به بی تدبیری گرفته تا حماقت وحشی صفتان داعش .
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ - ۱۳:۳۲
معاونت تحلیل و بررسی سیاسی
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ - ۰۹:۳۷
معاونت تحلیل و بررسی
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ - ۱۱:۳۶
معاونت تحلیل و بررسی
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ - ۱۱:۳۳
معاونت تحلیل و بررسی
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ - ۱۰:۰۶
بیانیه
ما بعنوان اساتید ، نخبگان و روحانیون و طلاب بسیجی از همه مردم شریف ایران اسلامی می خواهیم که اولا هوشیار باشند که خسارت رفتارهای غیر قانونی مستقیما بر شرایط اقتصادی تاثیر منفی داشته و پیامدهای ناگوار امنیتی را بدنبال خواهد داشت، و هرگز اجاز ه ندهد دست های پشت برده این آشوب ها به انسجام و یکپارچگی و حدت مسئولان و مردم خللی وارد نماید.
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ - ۱۰:۰۲
معاونت تحلیل و بررسی
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ - ۱۲:۰۱
معاونت تحلیل و بررسی سیاسی
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ - ۱۳:۵۰
تبیین فرمایشات امام خامنه ای (مدظله العالی) در تاریخ ۱/۹/۱۳۹۶
تبیین فرمایشات امام خامنه ای (مدظله العالی) در تاریخ ۱/۹/۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ - ۱۱:۰۲
بیانیه هفته وحدت
تاریخ اسلام لبریز از تجاربی است که تکرار اشتباهات مسلمانان نه معقول است و نه مورد رضایت خدا و رسول ، دشمنان اسلام مهمترین ابزارشان برای تحلیل بردن توان بالای این امت ایجاد تفرقه بوده و هست چه خون ها که از برادرکشی به زمین ریخت و چه فرهیختگانی که به جهالت تفرقه به تیره تراب فرو رفتند . از ده ها هزار کشته دشت چالدران به بی تدبیری گرفته تا حماقت وحشی صفتان داعش .
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ - ۱۲:۴۰
یادداشت سیاسی
در فروردین ماه ۱۳۹۳ قطعنامه ای در پارلمان اتحادیه اروپا به تصویب رسید که در متن آن جمله ای دارد که میتوان اهداف؛ضرورت ها و پیامدهای تاسیس این دفتر در جمهوری اسلامی ایران را عیان می کند. و حجتی برای موافقان و مخالفان آن باشد