شهید تقی عبدلی قویدل

13/11/2016 09:14

حجت الاسلام شهید شيخ مهدی شاه آبادی حضرت امام خميني (ره) : با كمال…