ارتباط با مسئول سازمان

این مطلب ۵۹۵۲ بار خوانده شده
معاونت تحلیل و بررسی سیاسی

نشریه خبری تحلیلی بصیرت

شماره ۱شماره ۲شماره ۳شماره ۴شماره ۵
شماره ۶شماره ۷شماره ۸شماره ۹شماره ۱۰
شماره ۱۱شماره ۱۲شماره ۱۳شماره ۱۴شماره ۱۵
شماره ۱۶شماره ۱۷شماره ۱۸شماره ۱۹شماره ۲۰
شماره ۲۱شماره ۲۲شماره ۲۳شماره ۲۴شماره ۲۵
شماره ۲۶شماره ۲۷شماره ۲۸شماره ۲۹شماره ۳۰
شماره ۳۱شماره ۳۲شماره ۳۳شماره ۳۴شماره ۳۵
شماره ۳۶شماره ۳۷شماره ۳۸شماره ۳۹شماره ۴۰
شماره ۴۱شماره ۴۲شماره ۴۳شماره ۴۴شماره ۴۵
شماره ۴۶شماره ۴۷شماره ۴۸شماره ۴۹شماره ۵۰
شماره ۵۱شماره ۵۲شماره ۵۳شماره ۵۴شماره ۵۵
شماره ۵۶شماره ۵۷شماره ۵۸شماره ۵۹شماره ۶۰
شماره ۶۱شماره ۶۲شماره ۶۳شماره ۶۴شماره ۶۵(دوشنبه ۷اسفند)
شماره ۶۶(سه شنبه ۸ اسفند)شماره ۶۷(چهارشنبه ۹ اسفند)شماره ۶۸(شنبه ۱۲ اسفند)شماره ۶۹(یکشنبه ۱۳اسفند)

شماره ۷۰(دوشنبه ۱۴اسفند)

شماره ۷۱(سه شنبه ۱۵اسفند)

شماره ۷۲(چهارشنبه ۱۶اسفند)شماره ۷۳(شنبه ۱۹اسفند)شماره ۷۴(یکشنبه ۲۰اسفند)شماره ۷۵(دوشنبه ۲۱اسفند)
شماره ۷۶(سه‌شنبه ۲۲اسفند)شماره ۷۷(چهارشنبه ۲۳اسفند)شماره ۱۰۳(دوشنبه ۲۴اردیبهشت)شماره ۱۰۴(سه شنبه ۲۵اردیبهشت)شماره ۱۰۵(چهارشنبه ۲۶اردیبهشت)
شماره ۱۰۶(شنبه ۲۹اردیبهشت)شماره ۱۰۷(یکشنبه ۳۰اردیبهشت)شماره ۱۰۸(دوشنبه ۳۱اردیبهشت)شماره ۱۱۰(چهارشنبه ۲ خرداد)شماره ۱۱۱(شنبه ۵ خرداد)
شماره ۱۱۲(یکشنبه ۶ خرداد)شماره ۱۱۳(دوشنبه ۷ خرداد)شماره ۱۱۴(سه شنبه ۸ خرداد)شماره ۱۱۵(چهارشنبه ۹ خرداد)شماره ۱۱۶(شنبه ۱۲ خرداد)
شماره ۱۱۷(یکشنبه ۱۳ خرداد)شماره ۱۱۸(شنبه ۱۹ خرداد)شماره ۱۱۹(یکشنبه ۲۰ خرداد)شماره ۱۲۰(دوشنبه ۲۱ خرداد)شماره ۱۲۱(سه شنبه ۲۲ خرداد)
شماره ۱۲۲(چهارشنبه ۲۳ خرداد)شماره ۱۲۳(یکشنبه ۲۷ خرداد)شماره ۱۲۴(دوشنبه ۲۸ خرداد)شماره ۱۲۵(سه شنبه ۲۹ خرداد)شماره ۱۲۶(چهارشنبه ۳۰ خرداد)
شماره ۱۲۷(شنبه ۳۰ خرداد)شماره ۱۲۸(یکشنبه ۳ تیر)شماره ۱۲۹(دوشنبه ۴تیر)شماره ۱۳۰(سه شنبه ۵ تیر)شماره ۱۳۱(چهارشنبه ۶ تیر)
شماره ۱۳۲(شنبه ۹ تیر)شماره ۱۳۳(یکشنبه ۱۰ تیر)شماره ۱۳۴(دوشنبه ۱۱ تیر)شماره ۱۳۵(سه شنبه ۱۲ تیر)شماره ۱۳۶(چهارشنبه ۱۳ تیر)
شماره ۱۳۷(شنبه ۱۶ تیرماه)شماره ۱۳۸(یکشنبه ۱۷ تیرماه)شماره ۱۴۰(چهارشنبه ۲۰ تیرماه)شماره ۱۴۱(شنبه ۲۳ تیرماه)شماره ۱۴۲(یکشنبه ۲۴ تیرماه)
شماره ۱۴۳(دوشنبه ۲۵ تیرماه)شماره ۱۴۴(سه شنبه ۲۶ تیرماه)شماره ۱۴۵(چهارشنبه ۲۷ تیرماه)شماره ۱۴۷(یکشنبه ۳۱ تیرماه)

شماره ۱۴۸(دوشنبه ۱ مردادماه)

شماره ۱۵۰(چهارشنبه ۳ مردادماه)

شماره ۱۵۱(شنبه ۶ مردادماه)

شماره ۱۵۲(یکشنبه ۷ مردادماه)

شماره ۱۵۳(دوشنبه ۸ مردادماه)

شماره ۱۵۴(سه شنبه ۹ مردادماه)

شماره ۱۵۶(شنبه ۱۳ مردادماه)

شماره ۱۵۷(یکشنبه ۱۴ مردادماه)

شماره ۱۵۸(دوشنبه ۱۵ مردادماه)

شماره ۱۵۹(سه شنبه ۱۶ مردادماه)

شماره ۱۶۰(چهارشنبه ۱۷ مردادماه)

شماره ۱۶۱(شنبه ۲۰ مردادماه)

شماره ۱۶۲(یکشنبه ۲۱ مردادماه)شماره ۱۶۳(دوشنبه ۲۲ مردادماه)

شماره ۱۶۵(چهارشنبه ۲۴ مردادماه)

شماره ۱۶۶(شنبه ۲۷ مردادماه)

شماره ۱۷۰(شنبه ۳ شهریورماه)

شماره ۱۷۲(دوشنبه ۵ شهریورماه)

شماره ۱۷۴(چهارشنبه ۷ شهریورماه)

شماره ۱۷۵(شنبه ۱۰ شهریورماه)

شماره ۱۷۶(یکشنبه ۱۱ شهریورماه)

شماره ۱۷۸(سه شنبه ۱۳ شهریورماه)

شماره ۱۷۹(شنبه ۱۷ شهریورماه)

شماره ۱۸۲(دوشنبه ۱۹ شهریورماه)

شماره ۱۸۳(سه شنبه ۲۰ شهریورماه)

شماره ۱۸۴(چهارشنبه ۲۱ شهریورماه)

شماره ۲۰۰(یکشنبه ۱ مهرماه)

شماره ۲۰۱(دوشنبه ۲ مهرماه)

شماره ۲۰۲(سه شنبه ۳ مهرماه)

شماره ۲۰۳(چهارشنبه ۴ مهرماه)

شماره ۲۰۴(شنبه ۷ مهرماه)

شماره ۲۰۵(یکشنبه  ۸مهرماه)

شماره ۲۰۶(دوشنبه  ۹مهرماه)

شماره ۲۰۸(چهارشنبه  ۱۱مهرماه)

شماره ۲۰۹(شنبه  ۱۴مهرماه)

شماره ۲۱۲(سه شنبه  ۱۷مهرماه)

شماره ۲۱۶(دوشنبه  ۲۳مهرماه)

شماره ۲۱۷(سه شنبه  ۲۴مهرماه)

شماره ۲۲۰(یکشنبه  ۲۹مهرماه)شماره ۲۲۳(چهارشنبه  ۲آبانماه)شماره ۲۲۵(شنبه  ۵آبانماه)

شماره ۲۲۶(یکشنبه  ۶آبانماه)

شماره ۲۲۷(دوشنبه  ۷آبانماه)

شماره ۲۲۸(چهارشنبه  ۹آبانماه)

شماره ۲۲۹(شنبه  ۱۲آبانماه)

شماره ۲۳۰(یکشنبه  ۱۳آبانماه)

شماره ۲۳۱(دوشنبه  ۱۴آبانماه)

شماره ۲۳۲(شنبه  ۱۹آبانماه)

شماره ۲۳۳(یکشنبه  ۲۰آبانماه)

شماره ۲۳۶(چهارشنبه  ۲۳آبانماه)

شماره۲۳۸ (یکشنبه ۲۷ آبان)

شماره۲۳۹ (دوشنبه ۲۸ آبان)

شماره۲۴۰ (سه شنبه ۲۹ آبان)

شماره۲۴۱ (چهارشنبه ۲۹ آبان)

۲۴۲

شماره ۲۵۰ (شنبه ۱ دیماه ۹۷)

شماره ۲۵۱ (یکشنبه ۲ دیماه ۹۷)شماره ۲۵۲ (دوشنبه ۳ دیماه ۹۷)۲۵۳۲۵۴

۲۵۵

۲۵۶

۲۵۷

۲۵۸۲۵۹۲۶۰
۲۶۱۲۶۲۲۶۳۲۶۴۲۶۵
۲۶۶۲۶۷۲۶۸۲۶۹۲۷۰
۲۷۱۲۷۲۲۷۳۲۷۴۲۷۵
۲۷۶۲۷۷۲۷۸

۲۷۹

۲۸۰
۲۸۱۲۸۲۲۸۳۲۸۴۲۸۵
۲۸۶۲۸۷۲۸۸۲۸۹۲۹۰
۲۹۱۲۹۲۲۹۳۲۹۴۲۹۵
۲۹۶۲۹۷۲۹۸۲۹۹۳۰۰
۳۰۱۳۰۲   
۳۰۳۳۰۴۳۰۵۳۰۶۳۰۷
۳۰۸۳۰۹۳۱۱۳۱۲۳۱۳
۳۱۴۳۱۵۳۱۶۳۱۷۳۱۸
۳۱۹۳۲۰۳۲۱۳۲۲۳۲۳
۳۲۴۳۲۵۳۲۶۳۲۷۳۲۸
۳۲۹۳۳۰۳۳۱۳۳۲۳۳۳
۳۳۴۳۳۵۳۳۶۳۳۷۳۳۸
۳۳۹۳۴۰۳۴۱۳۴۲۳۵۷
۳۵۷۳۶۴۳۶۵۳۶۶۳۶۷
۳۶۸۳۶۹۳۷۰۳۷۱۳۹۳
۳۹۸۴۰۱۴۰۲۴۰۳۴۰۴
۴۰۵۴۰۶۴۱۰۴۱۱۴۱۲
۴۱۳۴۱۴۴۱۵  

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.