ارتباط با مسئول سازمان

۱۳۹۶/۰۹/۱۲ - ۱۱:۰۲
بیانیه هفته وحدت
تاریخ اسلام لبریز از تجاربی است که تکرار اشتباهات مسلمانان نه معقول است و نه مورد رضایت خدا و رسول ، دشمنان اسلام مهمترین ابزارشان برای تحلیل بردن توان بالای این امت ایجاد تفرقه بوده و هست چه خون ها که از برادرکشی به زمین ریخت و چه فرهیختگانی که به جهالت تفرقه به تیره تراب فرو رفتند . از ده ها هزار کشته دشت چالدران به بی تدبیری گرفته تا حماقت وحشی صفتان داعش .
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ - ۱۳:۵۰
تبیین فرمایشات امام خامنه ای (مدظله العالی) در تاریخ ۱/۹/۱۳۹۶
تبیین فرمایشات امام خامنه ای (مدظله العالی) در تاریخ ۱/۹/۱۳۹۶
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ - ۱۱:۰۲
بیانیه هفته وحدت
تاریخ اسلام لبریز از تجاربی است که تکرار اشتباهات مسلمانان نه معقول است و نه مورد رضایت خدا و رسول ، دشمنان اسلام مهمترین ابزارشان برای تحلیل بردن توان بالای این امت ایجاد تفرقه بوده و هست چه خون ها که از برادرکشی به زمین ریخت و چه فرهیختگانی که به جهالت تفرقه به تیره تراب فرو رفتند . از ده ها هزار کشته دشت چالدران به بی تدبیری گرفته تا حماقت وحشی صفتان داعش .
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ - ۱۲:۴۰
یادداشت سیاسی
در فروردین ماه ۱۳۹۳ قطعنامه ای در پارلمان اتحادیه اروپا به تصویب رسید که در متن آن جمله ای دارد که میتوان اهداف؛ضرورت ها و پیامدهای تاسیس این دفتر در جمهوری اسلامی ایران را عیان می کند. و حجتی برای موافقان و مخالفان آن باشد

صفحات